Stämmer det att e cigg är farligt?

Vissa intresseorganisationer vill få oss att tro att el-cigaretten är lika riskabel som vanliga cigg men så är inte fallet. Det finns emellertid vissa ämnen i el cigg som är mindre hälsosamma, men dessa kan ändå inte jämföras med vanliga cigaretter. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Är e cigg verkligen farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. Dock uppstår en fara om man byter el-cigg mot vanliga cigg. Det har aldrig bevisats rent vetenskapligt utan är bara en hypotes.

billig

Är verkligen e cigg farligt?

Många undrar om el-cigaretterna är farliga, det är inte så konstigt de innehåller ju faktiskt det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Man kan inte säga att cigaretterna är farliga på det viset, det finns nämligen inga vetenskapliga bevis som stöder detta. Trots detta är det många så kallade intresseorganisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Det är enkelt att ta reda på fakta om el cigg innan du börjar använda dem. Innan man ger sig i kast med att läsa undersökningar om cigaretterna måste man fråga sig hur undersökningen har gjorts. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Det är ju skillnad på om man använder nikotin och inte.

Genom att ånga minskar bruket av tobaksprodukter bland unga i USA. E-ciggen verkar alltså leda till mindre faktisk rökning. E-cigg är bättre för hälsan då du inte får i dig lika många gifter som med en vanlig cigarett.

Hur står sig el cigg i jämförelse med tobakscigaretter?

inte farligt. Det som är bra med dessa cigaretter är att man inte stör någon annan och man blir inte sjuk av dem. Valet är givet.

E-cigg is the way to go. Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Det kan inte bli bättre, de är billiga i drift och du får bättre hälsa.