Använd magnesiumstearat i din tablettillverkning

Tabletterna blir klara direkt. Självklart måste det finnas släppmedel i tabletter. I annat fall kan tabletterna fastna.

Du kan använda dig av magnesiumstearat som är ett beprövat preparat. Då ploppar de ut lätt. De håller formen och kan packas för produktion.

Hur används magnesiumstearat inom medicinindustrin?

Det är så enkelt som att magnesiumstearat kallas för släppmedel i tabletter. Det är som en tvål med magnesium och stearat.

Magnesiumstearat ger den blanka ytan. Det är normalt att dosera 0,5 till 1%. Blanda det sist och inte alltför länge maximalt 5 minuter. För lång blandningstid kan förstöra tabletten.

Magnesium stearat är vitt och löses inte upp av vatten. Det är ett pulver som du sedan formar till tabletter. Ämnet är säkert att använda.

Produktionen måste vara enkel och snabb

Tempot ska vara högt idag. Med modern teknik så går det att köra stansar så att de jobbar på utan pauser. Allt mer avancerad teknik kan dessutom räkna tabletterna fortare.

Inga människor behövs längre för tillverkningen och det minskar risken för bakterier. Fel kommer alltid att inträffa men då kan man rätta till det och fortsätta produktionen.

Tabletterna kommer ut flera tusen i timmen. Då används ett stanshuvud. Andra maskiner kan ha andra produktionsvolymer. Då går det fort.

Inga tabletter fastnar i stansen. tablettmaskin
Det problemet slipper man om man använder magnesiumstearat.

Stansen måste kunna jobba fritt utan avbrott. Ibland händer det dock att produktionen måste stoppas och det kan ta dit att lösa problemet. Det kan skada maskinen.

filmdragerad

Därför måste dosen av klibbmedel och släppmedel vara rätt.

Allt du behöver för en lyckad produktion finns hos allt-fraktfritt.se.

Det är viktigt med en bra produktion

För att tillverkning av tabletter ska bli smidig och snabb så måste man ha god planering. Det gäller alla moment i tillverkningen, även släppmedel i tabletter.

Den som är väl förberedd kan spara mycket pengar. Det lönar sig att ligga före. Då blir resultatet som du tänkt dig.

Men det är inte bara släppmedlet som spelar roll alla moment måste utföras noggrant.