Otaliga tror att e cigarett är farligt

I samhällsdebatten hör du från tid till annan att e–ciggen är lika giftiga som tobakscigaretter. Det är icke sant. Det är inte rättvist att jämföra el-cigg med tjärcigaretter. Om el cigarett är skadligt eller inte kan du enkom svara på om du utför korrekta jämförelser.

El

Men självklart kan det föreligga skaderisker även med e-cigarett. Om du inte handlar e- cigaretter som saknar nikotin så ska vi tänka på viktiga e-cigaretter information som att du kan bliva beroende och därmed aldrig komma från användningen, vilket icke kan ses som så positivt.

Visste du att det är e–juicen som skiljer e cigaretter utan nikotin mot dom som har det?

Differensen är stor på e- cigg utan nikotin och de med. Man slipper beroendet med el-cigaretter utan nikotin och dom är dem som ni kan anskaffa i Sverige. Du kommer att handskas med elektronik som du håller nära ansiktet.

Om du köper el cigaretter från andra länder och icke noggrant undersöker märke samt bakgrund så finns det fara för att man får en modell som kan vara problematisk. Om du vill undvika explosionsrisk ska du handla svenskt. Det finns ingen särskild e cigarett åldersgräns om man köper utan nikotin men det säger sej självt att det här inte är någonting för barn. e cigaretter billigt

Om man röker en e–cigarett som saknar nikotin blir ni icke beroende. Det här är bra för den som inte röker till att börja med. Men den som önskar sluta röka kanske ser en fördel med att fortsätta med nikotinet. Även de nikotinfria funkar vid rökavvänjning.

Under vilka omständigheter är el cigg farligt?

Har du inte någonsin blossat ska man ej testa el-cigaretter med nikotin. Är du juvenil och inte någonsin rökt nikotin behöver du veta att det är de e- cigarettER SOM ÄR FARLIGA. Det kan oxå vara en obehaglig inkörsport till vanlig tobaksrökning.

Vad är skadligt med standard cigg?

Du kan inte prata om att el cigarett ÄR farligt utan att även ta upp vanlig rökning. När man har gjort jämförelser visar det sig att det är otroligt omfattande olikheter. Sett från den synvinkeln är e-ciggen det lämpligare valet. Allt fler unga blossar el cigaretter utan nikotin.